Monday, December 21, 2015

नातं मैत्रीचं..!!


परवाच एका मैत्रिणीचं लग्नं ठरल्याचं कळलं... म्हटलं लग्नानंतरचे चार पावसाळे जास्त बघितलेल्या आम्ही जरा चार मोलाचे शब्द त्यांना ऐकवावेत... त्याचेच औचीत्य साधून त्यांना पाजलेले हे उपदेशाचे डोस…


To… (खरंतर whom so ever it may concern)
लाईफच्या flow-chart ला Start करण्याआधी हे जरूर वाचा....!!!

मैत्रीचं नातं जरा अजीबच असतं
Ctrl C - Ctrl V सारखं copy paste नसतं

कॉफी टेबलावरच्या गप्पांसारखं conclusion less असतं
कुठे start कुठे end काहीच कळंत नसतं

Friendship ला खरंतर कुठलंच Logic नसतं
effort estimation आणि delivery plan चं मुळीच ओझं नसतं

Start कुठली End कुठला याचा विसर पडतो
जेव्हा अधे मध्ये अडखळल्यावर सुद्धा तो हात धरून सावरतो

मित्र होतात मित्र आहात मित्रांसारखेच रहा
नात्यामध्ये अडकलात तरी मैत्री Enjoy करून पहा…


-मंगेश केळकर
(२१ डिसेंबर २०१५)