Saturday, July 16, 2011

COLLEGE कट्टा...!!!

आपल्याकडे म्हणतात ना, गद्धे पंचवीशी किंवा सोळावं वरीस धोक्याचं वगैरे वगैरे... तर हा १६ ते २५ असा ९ वर्षांचा काळ सुवर्णकाळ असतो म्हणायला हरकत नाही... याच सुवर्णकाळात घडलेला एक छोटासा प्रसंग...

Engineeringचं College नुकतंच चालू झालेलं... सगळ्यांची नजर College मध्ये येणा-या नवीन चेह-यांवर टिकून होती... त्यातच एक मुलगी दिसली.. सबसे अलग सबसे जुदा वगैरे वगैरे अशी असणारी...

These Lines are dedicated to her...!!! फक्त तिच्यासठी...!!!माझी पहिली नजर, जेव्हा पडली तिच्यावर
डोळे माझे बधीर झाले, बसलो मी हात घेऊन हातावर...

म्हटलं एवढी सुंदर मुलगी, जरा नाव पत्ता काढू
आधी update करू database मग पुढचं काय ते पाहू...

म्हणून म्हटलं बघू जरा चार-पाच जणांना विचारून
तेव्हा "काय राव चेष्टा करताय" अश्या प्रतिक्रीया आल्या मागून... (हे "राव" वगैरे म्हणजे माझ्यावर झालेला पुण्याचा effect आहे :-) )

तेव्हा म्हटलं ही पोरगी भलतीच interesting दिसत्ये
आता नाव पत्ता काढल्याशिवाय मला झोप कुठली लागत्ये...

मग म्हटलं उद्या collegeला एकदम चकाचक होऊन जायचं
पहिल्याच भेटीत तिला एकदम impress करून टाकायचं...

(आता एवढी सगळी तयारी म्हणजे Collegeला जायला हमखास late)
मग दुस-या दिवशी मला Lectureला जायला जरा Late झाले
आणि PROXY माझी Cancel करून "तिने"च मला बाहेर काढले... :-( :-( :-(

-मंगेश केळकर

2 comments: