Monday, July 25, 2011

फक्त तुझ्यासाठी...


एकदा एका पुस्तकात वाचलं होतं, About "Love at first Sight". एखादी मुलगी किंवा मुलगा आपल्याला suitable आहे की नाही, किंवा तिच्या सोबत आपण coffee साठी जावं की नाही, गेलो तर कुठे किंवा कोणती coffee?? हे सगळं मनात ठरायला फक्त ८ सेकंदाचा वेळ लागतो. एखादी मुलगी कितीही सुंदर असली तरी CLICK होतेच असं नाही. पण ते CLICK होणं म्हणजे काय याची प्रचिती नक्कीच येते.

म्हणूनच ह्या चार ओळी, फक्त तिच्यासाठी...... Dedicated to “Her”…!!!


                                               फक्त तुझ्यासाठी....

                           तु कोण आहेस माहित नाही, कशी आहेस कळत नाही
                           तुझं हसणं मी फक्त ऐकलंय आणि मनामध्ये साठवलंय...
                            
                           तुझं ते "नाही" म्हणणं तरीही फोनवरचं लाजणं,
                           आह...विसरता विसरत नाही..
                           तुला भेटावं म्हटलं तर तुला तेवढा वेळही नाही...

                           फक्त एकदाच बघून तुझा फोटो माझा चेहरा खुलला
                           क्षणाचाही विचार न करता मनातल्यामनात होकार देऊन टाकला..

                           तो होकार तुझ्यापर्यंत पोचला नसेलही, पण मझ्या मनात नक्की आहे
                           तुझं उत्तर माहीत नाही, पण माझी बात पक्की आहे...

                           आज भेटू, उद्या भेटू, असेच दिवस मोजतोय
                           कधीतरी येईल होकार या आशेवर जगतोय...

                          
                          -मंगेश केळकर


Saturday, July 16, 2011

जेव्हा बाबा आई होतात...

खरं तर आई ह्या शब्दामध्य़ेच सगळं जग सामावलेलं आहे असं म्हणतात. पण बाबांशिवाय आई हा शब्द तेवढाच अपुरा आहे याचा ब-याचदा विसर पडतो.
बाबा हे आईची माया देऊ शकत नाहीत हे जरी खरं असलं तरी ह्याचा अर्थ असाही होतो की बाबांची मायाही आई देऊ शकत नाही.. हो ना?

एकदा प्रवासात एक मुलगा भेटला होता त्याचीच ही गोष्ट काव्यबद्ध करण्याचा केलेला छोटासा प्रयत्न...!!!


बालपणी मी बाबांस एक प्रश्न विचारला
कुठे आहे मझी आई? तेव्हा बाबा ही हसला..
                मग हाताशी धरून तो चांदण्यात गेला
                दाखविली आई अन उत्तरता झाला..

आता बघता आकाशी ते चांदणे हसते
म्हणे, तुझी आई तुजपाशी तु का आकाशी शोधते?

                निजले मी मग राती आई डोळ्यांत भरून
                हात माथ्यावरी आला गेला अंगाई गाऊन..

आज मिटलेले डोळे एक स्वप्न पापण्यांत
येईल माझी आई आणि घेईल मिठीत..

                मग पहाटे एकदा मला जाग आली
                होती माथ्यावर कापडाची पट्टी ओली..

होते निजलेले तेव्हा बाबा माझ्या पायापाशी
पाणी आणि पट्टी दोन्ही घेऊनी हाताशी..

                घेतले मी कुशी त्यांना गेले डोळे पाणावुन
                ते झाले होते आई एका अंगाई मधून..

चांदण्यास मग राती मी हसून बोलले
वेडी होते मी जिने आईस शोधले..

                बाबा सोबती मी तेव्हा डोळे भरून रडले
                आई कधी येईल मग नाही विचारले..

-मंगेश केळकर

COLLEGE कट्टा...!!!

आपल्याकडे म्हणतात ना, गद्धे पंचवीशी किंवा सोळावं वरीस धोक्याचं वगैरे वगैरे... तर हा १६ ते २५ असा ९ वर्षांचा काळ सुवर्णकाळ असतो म्हणायला हरकत नाही... याच सुवर्णकाळात घडलेला एक छोटासा प्रसंग...

Engineeringचं College नुकतंच चालू झालेलं... सगळ्यांची नजर College मध्ये येणा-या नवीन चेह-यांवर टिकून होती... त्यातच एक मुलगी दिसली.. सबसे अलग सबसे जुदा वगैरे वगैरे अशी असणारी...

These Lines are dedicated to her...!!! फक्त तिच्यासठी...!!!माझी पहिली नजर, जेव्हा पडली तिच्यावर
डोळे माझे बधीर झाले, बसलो मी हात घेऊन हातावर...

म्हटलं एवढी सुंदर मुलगी, जरा नाव पत्ता काढू
आधी update करू database मग पुढचं काय ते पाहू...

म्हणून म्हटलं बघू जरा चार-पाच जणांना विचारून
तेव्हा "काय राव चेष्टा करताय" अश्या प्रतिक्रीया आल्या मागून... (हे "राव" वगैरे म्हणजे माझ्यावर झालेला पुण्याचा effect आहे :-) )

तेव्हा म्हटलं ही पोरगी भलतीच interesting दिसत्ये
आता नाव पत्ता काढल्याशिवाय मला झोप कुठली लागत्ये...

मग म्हटलं उद्या collegeला एकदम चकाचक होऊन जायचं
पहिल्याच भेटीत तिला एकदम impress करून टाकायचं...

(आता एवढी सगळी तयारी म्हणजे Collegeला जायला हमखास late)
मग दुस-या दिवशी मला Lectureला जायला जरा Late झाले
आणि PROXY माझी Cancel करून "तिने"च मला बाहेर काढले... :-( :-( :-(

-मंगेश केळकर